Giải pháp

DNG cung cấp các giải pháp giám sát an ninh, giám sát đối tượng toàn diện, IoT, ICT,…

Giải pháp giám sát an ninh cho ngân hàng

DNG cung cấp giải pháp giám sát an ninh cho ngân hàng hiện nay tại Việt Nam. Với kinh nghiệm…

XEM THÊM

Giải pháp giám sát an ninh thông minh cho nhà máy, cụm công nghiệp

DNG là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp giám sát an ninh thông minh cho nhà máy,…

XEM THÊM

Giải pháp camera giám sát giao thông đường phố

Với tốc độ tăng trưởng dân số và sự phát triển không ngừng của các thành phố, việc đảm bảo…

XEM THÊM