Giải pháp không tiếp xúc

Giải pháp không tiếp xúc

Giải pháp không tiếp xúc của DNG và Entrypass bao gồm các sản phẩm và công nghệ tiên tiến như Smart Canopy, Smart License Plate Recognition (LPR), và Smart Visitor Management System (VMS).

Smart Canopy là một hệ thống tự động hóa giúp tăng cường hoạt động an ninh. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hiển thị toàn cảnh, kích hoạt cảnh báo, hành động được định nghĩa trước và phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết cho các hoạt động điều tra và phân tích. Hệ thống này cung cấp khả năng quản lý mạng lưới hoạt động thông minh và giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.

Smart License Plate Recognition (LPR) là một công nghệ nhận dạng biển số xe thông minh. Nó sử dụng các thuật toán AI để tự động nhận dạng biển số xe và phân tích dữ liệu liên quan để quản lý và kiểm soát lưu lượng giao thông. Công nghệ này có thể ứng dụng trong việc kiểm soát ra vào, bãi đỗ xe, và các khu vực có yêu cầu an ninh cao.

Smart Visitor Management System (VMS) là một giải pháp quản lý khách hàng thông minh. Nó cho phép quản lý và theo dõi thông tin về khách hàng, lịch trình, và quyền truy cập của họ. Hệ thống này có khả năng tích hợp với các công nghệ nhận dạng khuôn mặt và thẻ truy cập để tạo ra một quy trình đăng ký và kiểm soát khách hàng hiệu quả.