Tháng Tư 3, 2023

DNG cung cấp thiết bị và thi công Hệ thống giám sát Nhà máy Patron Vina Vĩnh Phúc

DNG cung cấp thiết bị cho Hệ thống giám sát Nhà máy Patron Vina