AXIS Comunication

AXIS Comunication

Axis là công ty dẫn đầu ngành về giám sát video, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp mạng sáng tạo nhằm cải thiện hiệu suất kinh doanh và bảo mật.

Axis được thành lập vào năm 1984 và có trụ sở chính ở Lund, Thụy Điển. Chúng tôi có khoảng 4.000 nhân viên tại hơn 50 quốc gia.

Axis cung cấp các giải pháp mạng trong hệ thống giám sát video, kiểm soát truy cập, hệ thống liên lạc nội bộ và âm thanh. Chúng được tăng cường bởi các ứng dụng phân tích thông minh và được hỗ trợ bởi chương trình đào tạo chất lượng cao. Khách hàng trên toàn thế giới sử dụng các giải pháp của Axis để bảo vệ con người và tài sản cũng như cải thiện hiệu quả kinh doanh.