Network Optix

Network Optix

Network Optix (Nx) thành lập năm 2010 tại bang California (Mỹ), là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phát triển phần mềm video, hỗ trợ tạo ra các giải pháp và sản phẩm trên video thông minh, cho phép chuyển đổi video thành dữ liệu có thể sử dụng được.

Giải pháp mà Network Optix cung cấp vô cùng đa dạng, trong đó giải pháp cốt lõi là Nx Witness VMS. Đây là phần mềm cho phép doanh nghiệp cài đặt, cấu hình và quản lý hệ thống một cách nhanh chóng mà vẫn tối ưu được chi phí.

DNG tự hào là đối tác chiến lược của Network Optix tại Việt Nam, mang đến các giải pháp xây dựng và tư vấn phần mềm VMS cho các dự án, doanh nghiệp một cách toàn diện.

Xem thêm tại: www.networkoptix.com

Sản phẩm