FaceMe

FaceMe

CyberLink là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ nhận dạng khuôn mặt và thuộc tính khuôn mặt. FaceMe® là một công cụ AI có độ chính xác cao – được xếp hạng là một trong những công cụ tốt nhất trong Thử nghiệm nhà cung cấp nhận dạng khuôn mặt của NIST (thử nghiệm VISA và WILD). Thông qua sự đổi mới liên tục, chúng tôi đảm bảo công nghệ của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và độ chính xác cao nhất để triển khai trên nhiều ngành và trường hợp sử dụng. Trong hơn 20 năm, CyberLink đã tạo dựng được danh tiếng xuất sắc trong ngành CNTT nhờ khả năng dẫn đầu về R&D.