Entrypass

Entrypass

Entrypass cung cấp đề xuất có giá trị cao cũng như các sản phẩm và giải pháp có tỷ lệ giá/hiệu suất tốt nhất để phục vụ thế giới với cảm giác an toàn liên tục và liên tục, khai thác một cộng đồng toàn cầu hòa bình. Các sản phẩm của Entrypass bao gồm: Giải pháp không tiếp xúc, kiểm soát ra vào cửa, kiểm soát ra vào thang máy, chấm công, kiểm soát bãi đỗ xe, kiểm soát rào chắn, sơ đồ mặt bằng tương tác, tuần tra bảo vệ trực tuyến, giám sát điểm cảm biến, tích hợp với công nghệ sinh trắc học và quản lý khách truy cập. Đến nay, Entrypass Corporation đã phân phối bảng điều khiển truy cập vật lý trên 25 quốc gia trên toàn thế giới, đồng thời cung cấp các giải pháp bảo mật thống nhất – phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế toàn cầu.

Sản phẩm