Giải pháp hệ thống quản lý khách truy cập thông minh

Giải pháp hệ thống quản lý khách truy cập thông minh

Hệ thống quản lý khách truy cập thông minh của DNG cho phép tổ chức có khả năng kiểm soát và quản lý quyền truy cập vào các khu vực quan trọng. Nó cung cấp khả năng xác định và xác thực người dùng, quản lý và cấp phát quyền truy cập, theo dõi và ghi nhật ký hoạt động, và cung cấp các biện pháp bảo mậtnhư mã hóa và chứng thực để đảm bảo an toàn và bảo mật.

Hệ thống quản lý khách truy cập thông minh của DNG bao gồm các thành phần chính như:

  1. Thiết bị đầu cuối: Đây là các thiết bị như thẻ từ, thẻ cảm ứng hoặc bộ định danh duy nhất (UDID) được cung cấp cho khách hàng hoặc nhân viên. Thiết bị này sẽ được sử dụng để xác thực và xác định danh tính của người dùng khi họ cố gắng truy cập vào khu vực được bảo vệ.
  2. Hệ thống đọc thẻ: Đây là các thiết bị đọc thẻ được đặt ở các cổng ra vào hoặc các điểm kiểm soát truy cập. Hệ thống đọc thẻ sẽ xử lý thông tin từ thiết bị đầu cuối và gửi nó đến hệ thống quản lý để xác định xem người dùng có quyền truy cập hay không.

3. Hệ thống quản lý: Đây là phần mềm quản lý trung tâm của hệ thống, nơi thông tin về người dùng và quyền truy cập được lưu trữ và quản lý. Hệ thống quản lý cho phép quản trị viên thiết lập và điều chỉnh các quyền truy cập, tạo lịch trình truy cập và theo dõi hoạt động của người dùng.

4. Hệ thống cảnh báo và ghi nhật ký: Hệ thống này cho phép ghi lại các sự kiện quan trọng như lịch sử truy cập, cảnh báo khi có sự cố xảy ra hoặc khi có người dùng không hợp lệ cố gắng truy cập. Nhờ đó, quản trị viên có thể theo dõi và phản ứng kịp thời đối với những tình huống đáng chú ý.

5. Tích hợp các công nghệ bảo mật: Hệ thống quản lý khách truy cập thông minh của DNG thường tích hợp các công nghệ bảo mật như mã hóa dữ liệu, chứng thực hai yếu tố, và các biện pháp bảo vệ khác để đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống.