Promise Technology

Promise Technology

Promise Technology Inc. là công ty hàng đầu thế giới được công nhận trong ngành lưu trữ và là nhà phát triển hàng đầu các giải pháp lưu trữ hiệu suất cao, được thiết kế cho trung tâm dữ liệu, giám sát, đám mây và thị trường đa phương tiện. Luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng, Promise đã nổi tiếng nhờ phát triển các giải pháp lưu trữ sáng tạo cho các thị trường dọc nhằm mang lại câu trả lời thiết thực cho những thách thức kinh doanh mà các tập đoàn doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà tích hợp bảo mật và chuyên gia sáng tạo phải đối mặt.

 Promise đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ưa thích của các đại lý và nhà tích hợp hàng đầu thế giới, những người tự hào bán công nghệ và sản phẩm của chúng tôi thông qua các thị trường và kênh dọc của họ với khả năng sản xuất ở cả Đài Loan và Hoa Kỳ.

Sản phẩm