THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tại DNG mỗi vị trí tuyển dụng không đơn giản là một cơ hội việc làm mà còn có thể là niềm hạnh phúc về một bước tiến trong sự nghiệp của bạn.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường cho nhân viên phát triển toàn diện, khai phá tiềm năng bản thân để vững vàng bứt phá hướng đến đến thành công.

THỎA SỨC PHÁT TRIỂN TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SÁNG TẠO

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu từ khóa, chia nhóm từ khóa, xác định từ khóa mục tiêu phù hợp. Sản xuất nội dung …

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CONTENT SEO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Lên kế hoạch triển khai content theo tuần, tháng, năm và các chiến dịch Nghiên cứu, triển khai …