Dự án Chính phủ

Camera giám sát giao thông Quảng Ninh

Camera giám sát giao thông QL6 Hòa Bình

Hệ thống bệnh viện dã chiến Covid

Trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự Vĩnh Phúc

Trụ sở Thành ủy Bắc Giang

Trụ sở công an Hồ Chí Minh

Trụ sở công an Hà Nội

Hệ thống giám sát giao thông Hương Thủy, thành phố Huế