Hệ thống giám sát giao thông Hương Thủy, thành phố Huế

Hệ thống giám sát giao thông Hương Thủy, thành phố Huế

DNG cung cấp thiết bị cho dự án hệ thống giám sát giao thông Hương Thủy, thành phố Huế

DNG cung cấp thiết bị cho dự án tại TP Huế