Nhà máy Shinsung Tech Vina tại Phú Thọ

Nhà máy Shinsung Tech Vina tại Phú Thọ

DNG cung cấp và thi công cho dự án giám sát an ninh của Shinsung Tech Vina tại Phú Thọ

Dự án Shinsung Tech Vina tại Phú Thọ