Trạm xử lý nước thải KCN Đồng Văn, Hà Nam

Trạm xử lý nước thải KCN Đồng Văn, Hà Nam

DNG cung cấp thiết bị và thi công một dự án giám sát cho trạm xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam

DNG cung cấp và thi công dự án giám sát tại KCN Đồng Văn, Hà Nam