Giải pháp truyền dẫn quang video

Giải pháp truyền dẫn quang video

Cung cấp giải pháp truyền camera quan sát analog trên khoảng cách xa bằng cáp quang và các giải pháp bổ sung ở định dạng AHD tiêu chuẩn và độ phân giải cao.

Bộ mở rộng IP HD1080P

Giải pháp kiểm soát dữ liệu bổ sung như dữ liệu, âm thanh và CC cần thiết cho kiểm soát mạng và truy cập bằng hệ thống truyền dẫn quang CCTV