Sản phẩm

EP.N5200.PSU

Trạng thái:

Còn hàng

Thiết bị hỗ trợ kiểm soát truy cập

 • Hỗ trợ Cửa đơn / 2 Cửa
 • Hỗ trợ Chế độ đỗ xe
 • Hỗ trợ vị trí đầu đọc động
 • Tương thích với nhiều công nghệ đầu đọc khác nhau
 • ActiveTransmit & ActiveDownload
 • Peer To Peer Global Anti-Passback
 • Đầu vào kỹ thuật số / giám sát có thể định cấu hình (8)
 • Kích hoạt dựa trên sự kiện (EBT)
 • Cấp truy cập không giới hạn
 • Lồng vào nhau trên bo mạch và xuyên bo mạch
 • Đếm người dùng (Chủ thẻ / Bãi đậu xe)
 • Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES)
 • Kiểm soát đầu ra của đầu đọc
 • Hồ sơ hoạt động năng động
 • Hỗ trợ 30.000 người dùng và 80.000 bộ nhớ sự kiện
Hotline: 0983 959 796