Sản phẩm

Máy chiếu vật thể AVer Vision F17+

Trạng thái:

Còn hàng

F17+

  • Zoom số 23X
  • Lưu trữ nội bộ 200 hình ảnh tại XGA (1024 x 768)
  • Lưu trữ ngoài SDHC & Ổ USB (lên tới FAT32 / 32 GB)
  • Ghi âm một chạm
  • Chụp ảnh một chạm
  • Hiệu ứng hình ảnh Màu sắc / Đen trắng / Âm bản
  • Điều chỉnh hình ảnh (cân bằng trắng/ phơi sáng)
Hotline: 0983 959 796