P1 PrintID Module

Mô-đun bổ sung chuyên nghiệp P1
 • Giao diện Panel có thể thu gọn (Collapsible Panel view)
 • Chức năng cắt 2 điểm (2-point cropping feature)
 • Thiết kế mẫu có thể tùy chỉnh (Customizable template design)
 • In ưu tiên (Priority Print)
 • In đơn lẻ/nhóm (Single/Batch print)
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu Firebird (Firebird database support)
 • In mặt đơn/lặp lại* (Single/double-sided* print)
 • In hình ảnh/chữ UV (Printer specific) (UV image/text printing)
 • Trường in xác định trước/định nghĩa bởi người dùng (Predefined/User defined printing field)
 • Tạo hình dạng vẽ (Drawing Shape Creation)
 • In nhiều mẫu (Multiple template print)
 • Danh sách in có thể chọn (Selectable Print list)
 • Lưu trữ danh sách in (Stored Print list)
 • Báo cáo công việc in (Print Job Report)
p1-printid-module

P1 PrintID Module là một mô-đun bổ sung được tích hợp hoàn toàn với Entrypass Platform 1 nhằm tăng cường năng suất, độ chính xác thông tin chủ thẻ và độ chính xác của chủ thẻ, từ đó nâng cao trải nghiệm của người dùng khi xử lý thẻ truy cập với người dùng Platform 1.

Giao diện Panel có thể thu gọn (Collapsible Panel view)

Cho phép người dùng thu gọn/ẩn các “panel” không sử dụng để người dùng có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng. Đơn giản là ẩn/thu gọn panel không sử dụng để người dùng có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Chức năng cắt 2 điểm (2-point cropping feature)

Thay vì sử dụng phương pháp cắt thông thường bằng “kéo chuột”, phương pháp cắt 2 điểm được giới thiệu. 2 điểm đơn giản là “tọa độ” của vị trí trên (trên đỉnh đầu) và dưới (dưới cằm) của chân dung khuôn mặt người. Một hình chữ nhật cắt sẽ tự động được tạo dựa trên điểm trung tâm (chủ yếu xung quanh vùng mũi). Điều này sẽ cung cấp tỷ lệ cắt cụ thể hơn so với mẫu cắt bằng cách kéo chuột, nơi sự nhất quán của hình chữ nhật cắt sẽ thay đổi và khó đánh giá.

Thiết kế mẫu có thể tùy chỉnh (Customizable template design)

Người dùng có thể thiết kế nhiều mẫu với tính năng kéo và thả các trường nhãn hoặc hộp hình ảnh.

In ưu tiên (Priority Print)

Trong quá trình in, các mục trong danh sách in sẽ được in tuần tự từ đầu danh sách. Tuy nhiên, mục trong danh sách in có thể được di chuyển lên đầu danh sách để in trước. Điều này hữu ích khi danh sách cần ưu tiên được in trước.

In đơn lẻ/nhóm (Single/Batch print)

Quá trình in có thể được thực hiện theo cách in từng thẻ riêng lẻ hoặc in nhóm, tức in nhiều thẻ cùng lúc trong một lần in.

Hỗ trợ cơ sở dữ liệu Firebird (Firebird database support)

EP.PrintID hiện hỗ trợ cơ sở dữ liệu Firebird và sẽ mở rộng hỗ trợ cho các loại cơ sở dữ liệu khác trong phiên bản riêng tư và bảo mật.

In mặt đơn/lặp lại* (Single/double-sided* print)

Công việc in có thể được thiết lập là in mặt đơn, chỉ in một mặt của thẻ, hoặc in mặt đôi, trong đó cả hai mặt của thẻ sẽ được in.
* In mặt đôi phụ thuộc vào các mô hình máy in yêu cầu “flipper” để tự động lật thẻ khi in mặt đôi. Nếu không có “flipper”, máy in chỉ in trên mặt đơn của thẻ và mặt thứ hai sẽ được in trên thẻ thứ hai có sẵn trong trường hợp này.

In hình ảnh/chữ UV (Printer specific) (UV image/text printing)

In hình ảnh/chữ UV là một loại in đặc biệt yêu cầu ánh sáng UV để xem/nhìn thấy nội dung. Hình ảnh/chữ in được ẩn với mắt thường.

Trường in xác định trước/định nghĩa bởi người dùng (Predefined/User defined printing field)

Thông tin người dùng được lấy từ cơ sở dữ liệu người dùng Platform1. Có trường(s) được định nghĩa trước trong cơ sở dữ liệu người dùng Platform1 để ánh xạ đến PrintID, và cũng có trường do người dùng tự định nghĩa sẵn sẽ sẵn có cho người dùng trong trường hợp các trường định nghĩa trước không đáp ứng yêu cầu in ấn.

Tạo hình dạng vẽ (Drawing Shape Creation)

Trong thiết kế mẫu, người dùng sẽ có khả năng tạo các hình dạng như hình chữ nhật, hình elip hoặc đường để đáp ứng yêu cầu mẫu in của người dùng.

In nhiều mẫu (Multiple template print)

Có thể in nhiều mẫu thiết kế trong một danh sách in duy nhất để in các mẫu khác nhau. Điều này giúp người dùng in các mẫu khác nhau trong các công việc in khác nhau. Bây giờ, người dùng có thể kết hợp các mẫu khác nhau trong danh sách in duy nhất.

Danh sách in có thể chọn (Selectable Print list)

Người dùng có thể chọn các mục từ danh sách in để in thay vì in toàn bộ danh sách. Điều này cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn khi chọn các mục để in trước.

Lưu trữ danh sách in (Stored Print list)

Danh sách in đã tạo sẽ được lưu trữ. Danh sách in vẫn sẽ có sẵn khi hệ thống khởi động lại và không cần phải “thêm lại” vào danh sách in.

Báo cáo công việc in (Print Job Report)

Người dùng có thể tạo báo cáo cho các công việc in đã thực hiện để xem thống kê hoặc cho mục đích kiểm toán.

Sơ đồ hệ thống với P1 PrintID Module

Sơ đồ hệ thống với P1 PrintID Module

Thông số kỹ thuật

How to buy

Để nhận được báo giá cũng như tư vấn dự án, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp DNG thông qua các thông tin sau đây

Nhận báo giá sản phẩm

Vui lòng liên hệ: 0983 95 97 96

Nhận tư vấn kỹ thuật

Vui lòng liên hệ: 0982 464 508

Tư vấn và báo giá dự án

Vui lòng liên hệ: 0988 712 159

Support and resources

Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về sản phẩm chi tiết. Hãy liên hệ với DNG ngay hôm nay!

Giải pháp áp dụng

Giải pháp có thể sử dụng sản phẩm này

XEM THÊM

Bài viết kỹ thuật sản phẩm

Xem ngay thông tin bài viết kỹ thuật liên quan

XEM THÊM

Bảo hành sản phẩm

Thông tin về bảo hành sản phẩm chung tại DNG

XEM THÊM