Sản phẩm

P1 PrintID Module

Trạng thái:

Còn hàng

Mô-đun bổ sung chuyên nghiệp P1

 • Giao diện Panel có thể thu gọn (Collapsible Panel view)
 • Chức năng cắt 2 điểm (2-point cropping feature)
 • Thiết kế mẫu có thể tùy chỉnh (Customizable template design)
 • In ưu tiên (Priority Print)
 • In đơn lẻ/nhóm (Single/Batch print)
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu Firebird (Firebird database support)
 • In mặt đơn/lặp lại* (Single/double-sided* print)
 • In hình ảnh/chữ UV (Printer specific) (UV image/text printing)
 • Trường in xác định trước/định nghĩa bởi người dùng (Predefined/User defined printing field)
 • Tạo hình dạng vẽ (Drawing Shape Creation)
 • In nhiều mẫu (Multiple template print)
 • Danh sách in có thể chọn (Selectable Print list)
 • Lưu trữ danh sách in (Stored Print list)
 • Báo cáo công việc in (Print Job Report)
Hotline: 0983 959 796