Sản phẩm

PRN-3200B2 và PRN-1600B2

Trạng thái:

Còn hàng

AI NVR

  • Độ phân giải lên tới 8K (32MP)
  • Tìm kiếm AI (BestShot, Thuộc tính)
  • Phát hiện và phân loại đối tượng, Nhận dạng biển số xe (LPR)
  • SATA 8ea (Tối đa 80TB)
  • Cấu hình Kênh/Sự kiện/Báo động dễ dàng
  • Hỗ trợ xem trước video
  • Hỗ trợ sự kiện động
  • Quản lý dấu trang (Tối đa 100 bộ)
  • Kết nối đơn giản với điện thoại di động thông qua mã QR
Hotline: 0983 959 796