Sản phẩm

AXIS Camera Station S1216

Trạng thái:

Còn hàng

Đầu ghi hình 16 AXIS Camera Station Licenses

  • Giải pháp có khả năng mở rộng và mạnh mẽ.
  • Bảo mật máy chủ/máy khách với TPM
  • Có sẵn với 8 TB
  • Bao gồm giấy phép 16 AXIS Camera Station
Hotline: 0983 959 796