Sản phẩm

Bảng điều khiển đầu vào / đầu ra HIO Hybrid

Trạng thái:

Còn hàng

Hỗ trợ kiểm soát thang máy từng tầng

  • Hỗ trợ tối đa 16 đầu vào & 16 đầu ra
  • Hỗ trợ giao tiếp chế độ kép (Modbus Serial & Modbus TCP/IP
  • Hỗ trợ cả thiết bị kích hoạt mở và đóng
  • Hỗ trợ cấu hình One-To-Many / Many-To-One / Many-To-Many
  • Hỗ trợ cả chức năng giám sát chế độ chuyển đổi và báo động
  • Hỗ trợ các ứng dụng khác nhau (Báo động / Thang máy)
Hotline: 0983 959 796