Sản phẩm

EP.S3200.PSU

Trạng thái:

Còn hàng

Serial Communication Control Panel

 • Hỗ trợ Cửa đơn / 2 ở chế độ Cửa
 • Chế độ rào cản hỗ trợ (Hỗ trợ chế độ quay vòng)
 • Hỗ trợ vị trí đầu đọc động
 • Tương thích với nhiều công nghệ đầu đọc khác nhau
 • 8 Đầu vào kỹ thuật số / giám sát có thể định cấu hình
 • Kích hoạt dựa trên sự kiện (EBT)
 • Cấp truy cập không giới hạn
 • Lồng vào nhau trên bo mạch và xuyên bo mạch
 • Đếm người dùng (Chủ thẻ / Bãi đậu xe)
 • Kiểm soát đầu ra của đầu đọc
 • Phân bổ lưu trữ động
 • Hồ sơ hoạt động năng động
 • Hỗ trợ 30.000 người dùng và 80.000 bộ nhớ sự kiện
Hotline: 0983 959 796