Sản phẩm

Đầu đọc Bluetooth đa công nghệ

Trạng thái:

Còn hàng

EP.BSR700, EP.BSKR700, EP.BSR700-Wie, EP.BSKR700-Wie

  • EP.BSR700 – Đầu đọc hỗ trợ Bluetooth hỗ trợ nhiều định dạng thẻ (125KHz & 13,56MHz) với giao thức OSDP
  • EP.BSKR700 – Đầu đọc bàn phím hỗ trợ Bluetooth hỗ trợ nhiều định dạng thẻ (125KHz & 13,56MHz) với giao thức OSDP
  • EP.BSR700-Wie – Đầu đọc hỗ trợ Bluetooth hỗ trợ nhiều định dạng thẻ (125KHz & 13,56MHz) với giao thức wiegand
  • EP.BSKR700-Wie – Đầu đọc bàn phím hỗ trợ Bluetooth hỗ trợ nhiều định dạng thẻ (125KHz & 13,56MHz) với giao thức wiegand
Hotline: 0983 959 796