Sản phẩm

FR1006M và FR1020M

Trạng thái:

Còn hàng

Kiểm soát truy cập thông minh bằng nhận dạng khuôn mặt

  • Màn hình cảm ứng LCD 7 inch
  • Ống kính kép góc rộng 2 MP
  • Sức chứa 5.000 và 20.000 mặt, với sức chứa tương ứng là 50.000 và 100.000 sự kiện
  • Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt: 0,3 đến 3,0m, chiều cao đề xuất từ 1,4 m đến 1,9 m
  • Thời lượng nhận dạng khuôn mặt
  • Tỷ lệ chính xác nhận dạng khuôn mặt ≥ 99%
Hotline: 0983 959 796