Sản phẩm

Phần mềm EntryPass Platform1

Trạng thái:

Còn hàng

Hỗ trợ kiểm soát truy cập hệ thống

  • Sự kiện giao dịch trực tuyến, Thẻ tùy chỉnh
  • Cấu hình dựa trên hướng dẫn từ Wizard, Định dạng tầng tương tác
  • Khóa liên động cửa, Lập kế hoạch kích hoạt dựa trên sự kiện
  • Global Anti-Passback (Peer to Peer), Giao dịch trực tuyến
  • Tải xuống tích cực, Giám sát báo động điều khiển
  • Cấu hình mức truy cập không giới hạn, Cuộn màn hình đếm cuộc gọi
  • Theo dõi vị trí, Kiểm soát ra vào thang máy,
  • Mã hóa AES 128 bit, bảo vệ trực tuyến
  • Báo cáo chấm công, Mô-đun báo cáo khác nhau
Hotline: 0983 959 796