Sản phẩm

SFC6100, SFC6200, SFC6800 series

Trạng thái:

Còn hàng

switch cung cấp khả năng bảo mật cao

  • Hỗ trợ các tính năng, thuật toán mã hóa Mức độ bảo mật
  • Kiểm soát luồng thông tin thông qua chức năng ACL VLAN, ACL dựa trên VLAN
  • Khả năng tự kiểm tra
  • Hạn chế truy cập dữ liệu kiểm toán.
Hotline: 0983 959 796