Chưa được phân loại

Axis nhận chứng nhận bền vững Bạc từ EcoVadis

Vừa qua, Axis đã nhận cứng chỉ về từ EcoVadis. Thành tích này là sự chứng thực cho cách tiếp cận của Axis nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cao cho ESG trong ngành giám sát.

Axis Communications – một trong những công ty hàng đầu trong ngành về công nghệ giám sát đã được tái chứng nhận với Xếp hạng bền vững Bạc từ EcoVadis. Đây là nhà cung cấp xếp hạng bền vững kinh doanh lớn nhất và đáng tin cậy nhất thế giới. Đây là lần thứ hai Axis Communications nhận được xếp hạng này. Chính vì thế có thể coi Axis Communications hiện thương hiệu là tiêu chuẩn toàn cầu cho các hoạt động giám sát an ninh bền vững.

Axis đã nhận chứng chỉ về từ EcoVadis

Xếp hạng Bạc này từ EcoVadis đóng vai trò là minh chứng cho cách tiếp cận của Axis Communication đối với tính bền vững và các giá trị cốt lõi xung quanh sự tin cậy và hợp tác. Mô hình kinh doanh của Axis đã được xây dựng trên các mối quan hệ đối tác lâu dài và linh hoạt, với thành tích kéo dài hơn 30 năm. Minh bạch và đáng tin cậy là yếu tố vốn có của thành công và tất cả các mối quan hệ đều dựa trên sự cởi mở, những đối thoại mang tính xây dựng.

Björn Hallerborn, Giám đốc PR & Truyền thông Doanh nghiệp từ Axis Communications nhận xét: “EcoVadis là công ty có uy tín trong lĩnh vực phát triển bền vững, đã đánh giá hơn 100.000 công ty trên toàn cầu. Xếp hạng Bạc trong năm thứ hai liên tiếp là một thành tích thực sự đáng tự hào và dựa trên thực tế rằng tính bền vững đã trở thành một phần được ưu tiên và tích hợp trong các hoạt động của chúng tôi trong nhiều năm. Xếp hạng này tăng thêm uy tín và nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc làm cho thế giới thông minh hơn và an toàn hơn cho tất cả mọi người.”

Các tổ chức doanh nghiệp ngày càng được đánh giá dựa trên các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị). Các bên liên quan và cổ đông muốn chắc chắn rằng các giá trị của họ phù hợp với các tổ chức cam kết cải thiện môi trường và xã hội nói chung. Ngoài các chi phí tài chính và uy tín, việc không hoạt động tốt trong các lĩnh vực ESG có thể dẫn đến việc mất giấy phép hoạt động với các khách hàng và đối tác chuỗi cung ứng quan trọng. Các đánh giá của bên thứ ba, chẳng hạn như xếp hạng này từ EcoVadis, có thể giúp các công ty hiểu cách họ đang hoạt động dựa trên các chỉ số ESG so với các công ty cùng ngành và thực hiện các cải tiến dẫn đến thay đổi lâu dài.

Với chứng nhận này, bạn có thể vững tin về sự an toàn và bền vũng mà các thiết bị Axis Communications mang lại.