Sản phẩm - Công nghệ

Hivision thông báo ngừng IVMS-4500 và HIDDNS

Vừa qua, vào ngày 15 Tháng 2 năm 2022, HIKVISION thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ IVMS-4500 và dịch vụ HIDDNS. Như vậy, website www.hiddns.com sẽ dừng hoạt động và sẽ không thể sử dụng dịch vụ tên miền động HiDDNS. Đối với iVMS-4500 đã được cài đặt trên điện thoại di động vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhưng không thể nâng cấp.

Thay vào đó, người dùng nên sử dụng ứng dụng Hik-Connect từ năm 2016 và nền tảng Hik-ProConnect từ năm 2020 là các giải pháp thay thế cho việc theo dõi hoạt động và dữ liệu. Và trong thời gian tới sẽ nâng cấp và phản hồi tới người dùng.Bạn chỉ việc thêm thiết bị vào Hik-Connect để tiếp tục sử dụng.

HIKVISION thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ IVMS-4500

Nếu bạn là người lắp đặt đang sử dụng Ứng dụng iVMS-4500 và dịch vụ HiDDNS, bạn có thể thêm thiết bị vào Hik-ProConnect để cung cấp các dịch vụ vận hành, quản lý và bảo trì từ xa cho các khách hàng của mình.

>> Tuy cập web Hik-ProConnect: www.hik-proconnect.com.
>> Tải xuống ứng dụng Hik-ProConnect: https://appstore.hikvision.com.