H3C

H3C

H3C là công ty dẫn đầu ngành trong việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của khách hàng trong nỗ lực đổi mới kinh doanh và chuyển đổi kỹ thuật số. Chúng tôi cung cấp danh mục đầy đủ các sản phẩm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm điện toán, lưu trữ, kết nối mạng, 5G, bảo mật, thiết bị đầu cuối và các lĩnh vực liên quan, đồng thời cung cấp nền tảng kỹ thuật số toàn diện, toàn diện bao gồm điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet công nghiệp, bảo mật thông tin, kết nối thông minh và điện toán biên cũng như các dịch vụ kỹ thuật đầu cuối. Chúng tôi cũng là nhà cung cấp độc quyền máy chủ, dịch vụ lưu trữ và dịch vụ kỹ thuật liên quan của HPE® tại Trung Quốc