Tháng Hai 7, 2023
Hivision thông báo ngừng IVMS-4500 và HIDDNS

Vừa qua, vào ngày 15 Tháng 2 năm 2022, HIKVISION thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ IVMS-4500 và dịch vụ HIDDNS. Như vậy, website www.hiddns.com sẽ dừng hoạt động và sẽ không thể sử dụng dịch vụ tên miền động HiDDNS. Đối với iVMS-4500 đã được cài đặt trên điện thoại di động…

Communications Specialist, Axis Communications

0123 456 789

example@gmail.com

Stay secure!

Get notified when we find vulnerabilities in Axis products and solutions.

Subscribe

Subscribe to newsletter

Stay updated on the latest trends and insights from Axis and the security industry.

Sign me up