Sản phẩm

Nhận Diện Khuôn Mặt

Trạng thái:

Còn hàng

  • Nhận dạng và định danh khuôn mặt trong tích tắc
  • Xác định độ tuổi, giới tính dựa trên khuôn mặt người
Hotline: 0983 959 796