Sản phẩm

Phát hiện đối tượng bị bỏ lại/ loại bỏ

Trạng thái:

Còn hàng

  • Phát hiện các đồ vật bị bỏ rơi có kích thước xác định như hộp, hành lý hoặc ba lô được đặt trong khu vực giám sát tại khoảng thời gian do người dùng tùy chọn.
  • Ngược lại, nó cũng có thể được sử dụng để đánh dấu việc loại bỏ những đối tượng đó khỏi khu vực giám sát
Hotline: 0983 959 796