Sản phẩm

Tìm kiếm thuộc tính đối tượng

Trạng thái:

Còn hàng

  • Học máy & nhận dạng 45+ loại vật thể khác nhau, đào tạo máy học các loại vật thế mới
Hotline: 0983 959 796