Sản phẩm

Điều hướng

Trạng thái:

Còn hàng

  • Hỗ trợ phân tích một thực thể chuyển động (con người, phương tiện) có đang di chuyển sai hướng hay không.
  • Điều này được sử dụng để giám sát đường một chiều đối với người vi phạm hoặc luồng giao thông của con người tại các lối vào và lối ra.
Hotline: 0983 959 796