Sản phẩm

Phát hiện xâm nhập

Trạng thái:

Còn hàng

  • Phân tích và phát hiện sự xâm nhập trái phép vào các khu vực được chỉ định. Khi bất kỳ thực thể chuyển động nào (con người, động vật, phương tiện, v.v.) đi vào khu vực, hệ thống sẽ kích hoạt báo động đến người dùng.
Hotline: 0983 959 796