Sản phẩm

Phát hiện thời gian chờ

Trạng thái:

Còn hàng

  • Hỗ trợ phát hiện Loitering để đưa ra cảnh báo sớm cho nhà quản lý khi ai đó nán lại hoặc ở trong các khu vực được chỉ định trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Điều này có thể được áp dụng cho việc quản lý bãi đỗ xe, quản lý giao thông nhằm cảnh báo các phương tiện đỗ quá thời gian quy định.
Hotline: 0983 959 796