Sản phẩm

Nhận Dạng Vật Thể

Trạng thái:

Còn hàng

  • Học máy & nhận dạng 30+ loại vật thể khác nhau, đào tạo máy học các loại vật thế mới
Hotline: 0983 959 796